Հեծանվաերթի կազմակերպման կարգ

IMG_8040Հեծանվարերթ-արշավ-ուսուցում նախաձեռնող ուսուցիչ-կազմակերպիչը առնվազն երկու օր առաջ հայտ է ներկայացնում կայանի պատասխանատուին՝ նշելով հեծանիվների, այլ պարագաների անհրաժեշտ քանակը, իրականացման օրը, ժամը, վայրը:Կայանի պատասխանատուն պարտավոր է բավարարել ըստ կարգի ներկայացրած հայտը, գրացել, հեծանվաարշավի պատասխանատուին ծանոթացնել անվտանգության կանոններին։

Անվտանգության կանոններ

  • Խմբում սովորողների թիվը առավելագույնը 12: Հարավ-Արևմտյան թաղամասից դուրս՝ ոչ պակաս քան 10։
  • Սովորողների խմբին ուղեկցում է առնվազն երկու մեծահասակ, մեկը՝ երթի դիմացից, մյուսը հետևից։ Ուղեկից մեծահասակներից մեկը կարող է քոլեջի, ավագ դպրոցի սովորող լինել:
  • Սովորողները պետք է լինեն համապատասխան հանդերձանքով՝ սաղավարտ, մարզական հագուստ, մարզական կոշիկներ։
  • Պարտադիր է առաջին բուժօգնության արկղիկի առկայությունը։
  • Կազմակերպիչը պետք է ծանոթ լինի փողոցային երթևեկության տարրական կանոններին։
  • Երթևեկելիս մասնակիցները պահում են միմյանցից անհրաժեշտ հեռավորություն
  • Կազմակերպիչը պետք է ունենա առաջին բուժօգնություն ցուցաբերելու համար անհրաժեշտ կարողություններ։

Հեծանիվներն ընդունելիս կայանի պատասխանատուն գրանցում է առկա անսարքությունները, ներկայացնում նորոգման: Գրանցում է նաև ճանապարհին առաջացած ուսումնական, տեխնիկական, այլ խնդիրները, երթի-արշավի ղեկավարի նկատառումները:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s